Totaal
8.9
800+ reviews
×

Gratis consult

Waar bent u in geïnteresseerd?

Bovenooglidcorrectie Wenkbrauwlift Onderooglidcorrectie
Gratis consult
Gratis consult WhatsApp met ons

Vragen of een gratis consult aanvragen?
Bel gerust: 076 - 542 3154

Wij scoren gemiddeld een 8.9 op KliniekErvaringen.nl

Kwaliteit

Specialist in schaamlipcorrecties

Persoonlijke begeleiding en zorg

Persoonlijke begeleiding en zorg Kwaliteit en veiligheid zijn de rode draad in onze bedrijfsvoering. Alleen zo kunnen we u de beste en veiligste zorg bieden. Wij kiezen ervoor om enkel samen te werken met de beste plastisch chirurgen die zich aan hebben gesloten bij de verschillende wetenschappelijke beroepsverenigingen. Zij volgen regelmatig wetenschappelijke bijeenkomsten en congressen om kennis en kunde up-to-date te houden. Onze kliniek staat erom bekend dat we enkel met ervaren en gespecialiseerde plastisch chirurgen werken op het gebied van schaamlipcorrecties. De plastisch chirurgen die verbonden zijn aan de onze kliniek hebben aandacht voor ú en gaan altijd voor een natuurlijk resultaat van de behandeling.

Vrije keuze voor een plastisch chirurg

Niks is belangrijker dan een goed gevoel tijdens het gehele proces naar en tijdens uw behandeling. Door onze jarenlange ervaring weten we precies hoe we u goed kunnen begeleiden tijdens het gehele proces. Uw eerste consultgesprek vindt daarom direct plaats met uw behandelend plastisch chirurg.

Op de dag van de behandeling wordt u ontvangen door het secretariaat. Zij zullen u overdragen aan de plastisch chirurg en de OK-assistente.

Onze aandacht stopt niet na uw behandeling. De dag na uw ingreep wordt u door onze OK-assistente gebeld om te kijken hoe het met u gaat. Eventuele vragen die u nog heeft kunt u tijdens dit gesprek stellen.

Tijdens de ingreep wordt er gebruik gemaakt van oplosbare hechtdraden. U hoeft dus niet terug te komen voor het verwijderen van de hechtingen. U kunt een nacontrole inplannen tijdens het gesprek met onze OK-assistente. Deze vindt drie maanden na uw ingreep plaats met de behandelend plastisch chirurg. Op dit moment kunt u ook de voor en na foto’s van uw ingreep bekijken.

Bij twijfel tijdens uw herstelproces of vragen naar aanleiding van uw consultgesprek kunt u contact opnemen met de kliniek. Wij zullen indien noodzakelijk contact leggen met de plastisch chirurg en uw twijfel of vragen met hem of haar bespreken.

Wet en regelgeving

Wij zijn is altijd kritisch ons eigen handelen en laten kwaliteit beoordelen door zowel interne als externe, onafhankelijke organisaties. Daarnaast zijn er verschillende wet- en regelgevingen waar iedere kliniek aan dient te voldoen.

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

Net als de overheid vindt ABC Clinic het belangrijk dat iedereen in Nederland goede zorg krijgt. De overheid heeft in de wet vastgelegd wat goede zorg inhoudt. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Iedere kliniek in Nederland levert jaarlijks kwaliteitsindicatoren aan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De inspectie analyseert de aangeleverde informatie om een beeld te krijgen van de kwaliteit van de zorg. Over deze informatie verschijnt ieder najaar een overzichtsrapport genaamd: ‘Het Resultaat Telt particuliere klinieken’.

Wet BIG

De wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) moet de kwaliteit bevorderen van de zorg die beroepsbeoefenaren leveren. Daarnaast is deze wet bedoeld om cliënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners. Artsen en verpleegkundigen zijn verplicht om zich te registreren in dit register. Alleen zorgverleners die in dit register staan mogen een beschermde titel voeren zoals in de wet staat benoemd.

Alle specialisten waar wij mee samenwerken zijn ingeschreven in het BIG-register. Daarnaast zijn onze plastisch chirurgen ingeschreven bij de RGS, Registratiecommissie Geneeskundige Specialisten. Dit betekent dat zij officieel erkend zijn als plastisch chirurg.

Aangesloten verenigingen

Al onze plastisch chirurgen zijn aangesloten bij een wetenschappelijke beroepsvereniging. Deze verenigingen bewaken de kwaliteit van plastische chirurgie. Wanneer u kiest voor een plastisch chirurg die aangesloten is bij de Nederlandse Vereniging voor Plastisch chirurgen of de Royal Belgium Society for Plastic Surgery weet u zeker dat uw behandelaar een geregistreerd specialist is, voldoende bijscholing genoten heeft en voldoet aan de kwaliteitseisen.

Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)

De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie is de wetenschappelijke vereniging van de plastisch chirurgen in Nederland en is opgericht in 1950. Alle in Nederland geregistreerde plastisch chirurgen zijn lid van deze vereniging. De vereniging telt gewone leden (plastisch chirurgen) en aspirant-leden (arts in opleiding tot specialist).

De NVPC plaatst op haar website voor patiënten en geïnteresseerden betrouwbare informatie over plastische chirurgie en plastisch chirurgen in Nederland op een laagdrempelig niveau. Zo plaatsen ze ook een checklist met 5 gouden regels bij de overweging van een cosmetische ingreep, namelijk:

  • Bedenk goed welke verandering u wilt zien en/of welk resultaat u verwacht.
  • Beoordeel waar en door wie u zich wilt laten opereren.
  • Bespreek uw wensen/verwachtingen met uw plastisch chirurg.
  • Bezint eer ge begint, neem bedenktijd na het gesprek.
  • Bewust kiezen: is de nazorg inbegrepen, wat krijgt u voor uw geld?

Cosmetische chirurgie wordt steeds populairder in Nederland. De NPVC ziet helaas dat de kwaliteit van de zorg nog niet overal is gegarandeerd en dat er hedendaags nog veel misgaat. Plastisch chirurgen buigen zich vaak over hersteloperaties van niet juist uitgevoerde ingrepen die zijn uitgevoerd door ondeskundige artsen, maar ook complicaties die niet op tijd konden worden opgevangen of een gebrek aan nazorg bij patiënten die hebben gekozen voor een ingreep in het buitenland. ABC Clinic gaat zorgvuldig om met haar werkwijze plastische chirurgie.

De NVPC heeft als doel om enerzijds de ontwikkeling van de plastische chirurgie (handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie) te bevorderen en anderzijds de gemeenschappelijke belangen van de leden te behartigen. Dit doen ze onder andere door:

  • Het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten.
  • Het bevorderen van verbetering van de opleiding tot plastisch chirurg.
  • Het samenwerken met aanverwante organisaties (nationaal en internationaal).
  • Het bevorderen van voorlichting op elke terrein van de plastische chirurgie.
  • Alle andere wettige middelen welke tot het boven omschreven doel kunnen leiden.


Royal Belgium Society for Plastic Surgery (RBSPS)

De Royal Belgium Society for Plastic Surgery is het wetenschappelijke orgaan van deze discipline in België. De vereniging telt uitsluitend officieel erkende plastisch chirurgen. Sinds de oprichting in 1995 zorgt de RBSPS voor de kwaliteit en veiligheid voor de patiënten die medische of chirurgische ingrepen ondergaan, of ze nou van reconstructieve of esthetische aard zijn.

De RBSPS zorgt ervoor dat haar leden regelmatig op de hoogte gehouden worden van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. Daarnaast is de vereniging verantwoordelijk voor de organisatie van nationale congressen.

Uw gastvrouwen:
Rania en Suzanne

Kunnen wij u ergens mee helpen?